Ergonomian salat

Miinus-köögi mõõdistamine

Ergonoomia saladused on avaliku

Miinus-mööbli karkassimõõdistus avab uksed ergonoomiale ja muudab kavandamise veelgi innustavamaks. Biokarkasside mõõdistamine on paindlik ja karkasside ühendamise teel leidub peaaegu piiramatul määral võimalusi. Ka väike ruum on võimalik muuta toimivaks ja meeldivaks. Karkassid on mööbli selgroog, mille abil on võimalik saavutada ergonoomiat ja töötamismugavust. Seega pole mitte ükskõik, missuguste mõõtmetega mööbliesemed on, ega ka see, mis materjalist need on tehtud.

Ergonoomia eesmärk on paindlik ja turvaline köögis töötamine.

  • ilmaaegset kükitamist ja küünitamist püütakse vältida
  • täpne mõõdistamine annab võimalusi
  • sobiv tööpinnakõrgus on argipäeva rutiinsete tegevuste juures märkamatu – ebasobiv seevastu aga mitte
  • nurgamehhanismid, sahtlid ja uste erinevad mehhanismid on suureks abiks

Toimivuse jaoks läheb vaja ka ergonoomiat.

  • köögipiirkonna, veekraani ja valamu ning külmseadmete vahel peaks olema võimalik takistamatult liikuda
  • siin on abiks köögi kuju ja toimivustriangel
  • turvalisel köögis töötamisel on oluline koht mööbli õigel paigutusel ja uste avanemissuunal

Puustelli Miinuse mõõdistamisnäiteid

Miinus_näiteid_mõõdistamise_kohta