Tarpeelliset standardit

Vajalikud standardid


Standardeid on vaja igapäevase elu lihtsustamiseks, turvalisuse lisamiseks, majanduslikkuse parandamiseks ja tegevuse ratsionaliseerimiseks. FI tähis on Euroopa majandusruumis tuntud ja hinnatud standard.

FI ja Avainlippu

Puustellis valmistatud mööbel vastab FI standardi nõuetele.

Uusi tooterühmi testitakse ja kontrollitakse põhjalikult enne nende tootmisse võtmist. Standardi alla kuuluvaid tooteid kontrollitakse pidevalt ja kohapeal tehakse regulaarselt kontrolltestimisi. Puustelli toodete vastupidavust, turvalisust ja kvaliteeti on testitud ametlikult juba 1989. aastast alates. Praegune FI tähis oli tollal SFS.

Made in Harjavalta

Võtmelipp /Avainlippu/ on Soome Töö Liidu /Suomalaisen Työn Liitto/ tähis, mis viitab toote Soome päritolule. Kodumaisus on Puustellis juba väärtus iseenesest, kuna Puustelli saja-aastased juured on sügaval Satakunta maamullas. Kõik Puustelli mööbliesemed kavandatakse ja toodetakse Harjavaltas. Võtmelipuga tõhutame me oma toodete Soome päritolu ja kvaliteeti. Samas soovime me aidata kaasa Soome tööhõive ja Soomes tehtava töö tähtsuse parandamisele. Võtmelipu päritolutähis räägib sellest, et Soomes valmistatud toote või Soomes toodetud teenuse kodumaisuse aste on vähemalt 50%. Kodumaisuse aste tähendab Soomes tehtavate kulude osa toote või teenuse omahinnast. Puustelli toodete kodumaisuse aste on koguni 85%. Soomes toodetud Puustelli mööbliesemed parandavad kindlalt Soome tööhõivet.