Vastuullisuus

Vastutustunne


Puustelli Group Oy on esirinnas edasi arendamas keskkonnasäästlikku mööblitööstust. Meie eesmärk on vastutustundega keskkonnaküsimustesse suhtuv tootmisviis kogu toote elukaare ulatuses, minimeerides keskkonnamõjusid, säästes ressursse, vältides jäätmete tekkimist ja ringkasutades võimalikult täpselt materjale.

Vastutustundlik valik

Me pakume oma klientidele võimalust teha vastutustundlikke valikuid meie toodete valimisel. Oskame suunata ka kliente tegema otsuseid säästva arengu põhimõtete järgi.

Eetilised juhised

Aktiivne parandamine

Me reageerime kiiresti kõrvalekalletele ja püüame likvideerida tekkinud vead ilma viivituseta. Otsime aktiivselt parandusvõimalusi kõigis valdkondades.

Kogu organisatsiooni tegevust juhime me iga-aastaste tegevusprogrammide järgi. Iga vastutusala jaoks kehtestatakse igal aastal kirjalikud tegevuseesmärgid. Ettevõtte juhtkond kontrollib kogu võrgustiku tegevuseesmärkide teostumist ja seda, et igal vastutusalal oleksid piisava väljaõppega töötajad.

Standardid ja ametkondlikud nõuded

Täidame ametkondlikke nõudeid, oma tegevusala standardite ja oma tegevussüsteemi nõudeid. Samuti kindlustab meie tegevussüsteem tegevuse pideva edasiarendamise ja parandamise. 

Töötajad

Anname oma panuse sellele, et meie töötajad oleksid kõrgete oskustega ja et neil oleks võimalus ka oma oskusi edasi arendada. Loome oma töötajate jaoks turvalise ja meeldiva töökeskkonna, kus igaühel on võimalus oma oskusi täiendada ja oma tegevust edasi arendada. Meie organisatsioonis on igal inimesel õigus ja kohustus teada, mida talt oodatakse. Me kannustame igaüht vastutust enda peale võtma ja ootame neilt osalemist tegevuse edasi arendamises. Nõuame kogu organisatsioonilt ühiste mängureeglite täitmist ja järgimist.

Töötajate ja juhtkonna suhteid hoiame hea omavahelise koostöö abil.

Puustelli Group Oy kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu- ja tööohutuspoliitika