2022_keittiötoimitus_Harjavalta

Toodete kohale toimetamine


Puustelli mööbel toimetatakse ühekorraga kohale. Kõik ühe tellimuse mööbliesemed, seadmed ja masinad, valamu ja kraanid, valgustid jne tuuakse ühekorraga kohale.

Plasti asemele papp-pakendid

Mitmeti muunduv tugev papp-pakend on puhas ja korralik, kaitseb suurepäraselt mööblit ja hoiab liugosi transpordi ja ümbertõstmiste ajal paigal. Peale selle, et transpordipakendid on puhtad ja korralikud, on juhil neid lihtsam tõsta. Ka paigaldajale on see lihtsam, kuna ta saab pakendid kiiresti lahti ja materjali hõlpsasti ringkasutusse suunatud. Paigalduse kiirendamiseks on uksed pakitud turvaliselt ja karkassidest eraldi.

Puustelli mööbli garantii

Puustelli toodete funktsioneerimise garantii on 10 aastat. Mõne toote mehhanismidele antud garantiid on isegi kuni 30 aasta pikkused. Anname Puustelli paigaldaja mööblipaigaldustööle kaheaastase garantii.

Nende toodete, mida me ise ei valmista, nt kodumasinate jms garantii on toote valmistaja mainitud aeg, kuid siiski vähemalt tarbijakaitseseaduses sätestatud 2 aastat. Garantiitingimustega tutvu täpsemalt meie kaupluses

Äärmiselt tähtis

Keskkonnaküsimuste tähtsuse arvestamine on poetanud end köögi kaudu kõikjale Puustelli tegevusse ja jäänud sinna püsivalt pidama.