Ekologisuus ja puhtaus

Keskkond


Keskkonnaküsimused on poetunud Puustelli köögi kaudu salamahti kogu majja ja jäänud sinna püsivalt pidama. Peale tipp-topp puhta toodangu märkab meist iga Puustelli töötaja, et me teeme ka oma töökeskkonnas väikesi ja suuri keskkonnategusid nt elektri kasutamisel, vee kulutamisel ja jäätmete sorteerimisel.

Keskkonnakoormust saab vähendada ainult keskkonnakoormuse vähendamisega.

Keskkonnaseaduste järgimine on Puustelli tegevuse loomulik osa ja me oleme kohustunud järgima standarditele vastavaid keskkonnanõudeid. Seda kinnitab meie ettevõttele väljastatud ISO 14001 sertifikaat. Selle süstemaatiline ja juhtiv tegevusviis tõstab ettevõtte keskkonnakaitse taset veelgi kõrgemale ja annab kinnitust üha vastutustundlikumale keskkonnaküsimustega tegelemisele.

Me mitte ainult ei toeta keskkonnaasjadega tegelemist, vaid tegutseme ka ise. Uuringute kohaselt oleme konkreetselt näidanud, kuidas keskkonnakoormust on võimalik mööbli tootmisel vähendada. Puustelli köögikomplekt Miinus on olnud meil toodangus juba 2013. aastast alates. Ökoloogilise jalajälje arvutuste kohaselt on see kõige ökoloogilisem olemasolev köögivariant, ikka veel. Miinus-mööbli karkassikonstruktsioon ei ole laastplaadist, vaid selle tugikonstruktsiooniks on ökoloogiline Puustelli biokomposiitraam. Biokonstruktsioon on täielikult ringkasutatav ja 100% veekindel toode. Formaldehüüdi on selles tagasihoidlikud 0%. Miinus-köökide kohta uuringute abil saadud teavet kasutame me ära kõigi teiste Puustelli toodete valmistamisel. Biokonstruktsioon on nüüd ka Puustelli vannitoamööblil.

Oleme minimeerinud keskkonnamõjusid nii toodete valmistamisel, nende pakendamisel, lahti võtmisel, paigaldamisel, transportimisel kui ka kogu meie keskkonnategevuses. Samuti edendab meie kaasaegse tootmisettevõtte süstemaatiline jäätmete sorteerimine nende küsimuste teostumist. 

Puustelli materjalid.

On üldteada, et materjalivalikute suhtes oleme me nõudlikud ja valime materjalid vastavalt oma keskkonna- ja kvaliteedikriteeriumidele ise nende valmistajate juures välja. Puustelli valikusse jõuavad ainult need materjalid, mis vastavad meie vastutustundliku elukaareplaneerimise nõuetele. Koostöö meie hinnatud materjalitarnijatega on usalduslik ja juba aastakümnete pikkune. Meie keskkonnaväärtused ja kvaliteedieesmärgid on samad.

Kasutame sertifitseeritud puitu.

Metsad on maailma kopsud ja samas ka miljardi inimese sissetulekuallikas. Muret tekitavad ebaseaduslikud raied, mis häirivad kogu öksosüsteemi. Puustelli tehasesse jõuab ainult PEFC ja FSC sertifitseeritud metsadest pärit olev puit. Sertifitseerimine on kinnitus selle kohta, et puidu päritolu on võimalik jälitada ja saada kinnitust, et metsa hooldatakse hästi ja et taasistutamiste eest hoolitsetaks asjakohaselt. Puustelli valmistab kõik oma valikus olevad puittooted oma tehases.

Puustelli toodete kavandamine.

Puustelli toote planeerimise tuum on vastutustundlik elukaare planeerimine. Vastutustundlikkus kohustab juba tooteidee tekkimisest alates mõtisklema toote vajalikkuse ja tootmisviiside üle. Täpselt valitud ja iga toote jaoks individuaalselt välja valitud materjalid pääsevad planeerimislaualt edasi, kui iga materjalile seatud kvaliteedikriteerium täitub.

Puustelli mööbel.

Pikaealiste Puustelli mööbliesemete kvaliteet koosneb vastupidavatest ja puhastest materjalidest ning keskkonnasõbralikest tootmisviisidest. Meie mürgivaba tootmine annab kindluse selle kohta, et Puustelli mööblit on turvaline valmistada, seda on turvaline kasutada ning see ei põhjusta siseõhuprobleeme.

Toodete elukaare lõppedes on võimalik need ka turvaliselt hävitada.

Puustelli mööbli valmistamine.

Puustelli mööbliesemete puitpindu viimistleme me mahedate õlide või vees lahustuvate vastupidavate ja mürgivabade pinnatöötlusvahenditega, mis sobivad kasvõi väikelaste mänguasjade viimistlemiseks. Oma tootmisprotsessis ei kasuta me liime, millele on lisatud formaldehüüdi. Uste ja tööpindade servade lasertehnikaga katmisel ei lähe liimi üldse vaja. Kogu Puustelli tootmisprotsess on mürgivaba. Raskmetallisisaldusega aineid me ei kasuta ning neid ei teki ka tootmisprotsesside käigus. 

Puustelli mööbli pakkematerjalid.

Mõned aastad tagasi läks Puustelli plastpakenditelt üle lainepapist pakendite kasutamisele. Mitmeti muunduv tugev papp-pakend kaitseb suurepäraselt mööblit ja hoiab liugosi transpordi ja ümbertõstmiste ajal paigal. Lahendusi erineva suurusega pakendite jaoks pole palju vaja ning pakendid ei võta ka palju ruumi.

Puustelli on kohustunud vähendama võimalikult palju keskkonnakoormust ja uued pakendilahendused vähendavad seda märkimisväärselt. On ka muid eeliseid, kuna transpordipakendid on puhtad ja korralikud ning autojuhil on lihtsam neid tõsta. Ka paigaldajale on see lihtsam, kuna ta saab pakendid kiiresti lahti ja materjali on lihtne ringkasutusse suunata. Koduski on papp meeldivam materjal käsitseda.

Pakkematerjali ringkasutus

Puustelli on Soome pakendite ringkasutusettevõtte Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy liige. Süsteem toimib suurepäraselt ja vaid vähene hulk pakkematerjale jääb ära kasutamata. Rinki märk näitab, et ettevõte tegutseb vastutustundlikult ning järgib pakendite tootjavastutuse nõudeid.

Elektriseadmete ringkasutus.

Puustelli on ka elektriseadmete ringkasutuse ja jäätmekäitluse eest vastutava Serty liige. Koos oma köögisisustusega toimetame me kohale ka nt valgusteid, kodumasinaid ja muud koduelektroonikat. Serty liikmesuse kaudu osaleme me Soomes nende seadmete ringkasutuse kulude kandmises. Rootsis korraldab vastavat ringkasutust ja jäätmekäitlust El Kretsen Ab, mille liige Puustelli samuti on.

Puustelli 

Keskkonnaküsimused on poetunud salamahti Puustelli köögi kaudu kogu majja ja jäänud sinna püsivalt pidama. Peale tipp-topp puhta toodangu märkab meist iga Puustelli töötaja, et me teeme ka oma töökeskkonnas väikesi ja suuri keskkonnategusid, nt elektri kasutamisel, vee kulutamisel ja jäätmete sorteerimisel.

Puustelli on olnud pidevalt Soome kõige ostetum ja hinnatum köök juba 1983. aastast alates. See ei saa olla juhus. Me pakume oma klientidele Soome kõige parimaid tooteid ja kõige parimat teenindamist. Ilmselt teeme me seda ka kõige ökoloogilisemalt.

Valgust ja soojust ökoloogilisemalt

Elektrikulutuse vähendamine on kõige a ja o ning ökoloogilise mõtlemisviisi tähtsaim põhimõte. Paari viimase aasta jooksul on vähendatud Puustellis süstemaatiliselt elektrikulutust tootmisest kontorini välja.

Elektrikasutuse vähendamisele suunatud toiminguid on rakendatud ellu nii töölaua ääres, uute hoonete ehitamisel kui ka seadmete hankimisel. Igal väiksemalgi muudatustel on tähtsust, kasvõi nt sellel, et halogeenlambid vahetatakse tasapisi leedlampide vastu välja.

Puustelli elektrikulu vähendamisele suunatud toimingutel on olnud tähtsust. Paari viimase aasta jooksul on õnnestunud vähendada elektrikulu u 10%. Elektrikulu on võimalik vähendada vaid elektrikulu vähendades. Nii see just on.

Elektrit läheb meil siiski vaja. Aga missugust? Puustelli on teinud oma tegevuses järkjärgulisi parandusi ökoloogilisema elektri tootmiseks. Osa Puustelli kasutatud elektrist on tehase oma päikesejõul toodetud süsihappegaasivaba elekter. Praegusel hetkel on tehase elekter täielikult veejõul toodetud saastevaba elekter.

 Tootmises oleme kohustunud vähendama ka jäätmeid ja taaskasutama võimalikult palju materjale. Tehase kütmisel kasutame me osaliselt tootmise puidujääke, mida pole muul moel võimalik ära kasutada.

ROHELINE  RAAMAT