Design from Harjavalta

Design from Harjavalta


Puustelli toote planeerimise keskmes on vastutustundlik elukaare planeerimine. Vastutustundlikkus kohustab juba tooteidee tekkimisest alates mõtisklema toote vajalikkuse ja tootmisviiside üle. Lühinägelikke lahendusi edasi ei viida.

Tootearendus

Puustelli tootearendustiimis töötab üle kümne professionaalse ja dünaamilise inimese, kellel ideid ja indu piisab. Meie TailorMade mõõdistamise piiramatud võimalused ja ulatuslik materjalivalik koos mitmesuguste pinnatöötlustega pakub piiramatult tööriistu nagu kandikul.

Täpselt ja iga toote jaoks eraldi välja valitud materjalid pääsevad planeerimislaualt edasi, kui igale materjalile seatud kvaliteedikriteerium täitub.

Puustelli mööbel – turvaline valik

Toote valmistusviisidel on vähemalt sama suur tähtsus valmistoote vastupidavusele, turvalisusele ja puhtusele kui materjalivalikutel endil. Puustellis kindlustavad tootearenduse tugev panus, tehnika kaasaegsus ja valmistusmeetodite pidev lihvimine selle, et Puustelli toote kasutaja saab endale vastupidava, viimistletud ja turvalise tulemuse.

Tootmises ei kasutata raskmetallisisaldusega aineid ning neid ei teki ka tootmisprotsesside käigus. Tootmisel kasutatavatele liimidele, mida läheb vaja uste, karkasside ja tööpindade valmistamisel, pole lisatud formaldehüüdi. Lasertehnikaga ääristatud uste ja tööpindade juures ei lähe liimi üldse vaja.

Sertifitseeritud metsade puit

Metsad on maailma kopsud ja samas ka miljardi inimese sissetulekuallikas. Muret tekitavad ebaseaduslikud raied, mis häirivad kogu öksosüsteemi. Puustellis kasutatud puit on pärit PEFC ja FSC sertifitseeritud metsadest. Sertifitseerimine on kinnitus selle kohta, et puidu päritolu on võimalik jälitada ja kontrollida, et metsa hooldatakse hästi ja et taasistutamiste eest hoolitsetakse asjakohaselt.