Eettiset ohjeet

Eetilised juhised


Puustellis järgime me inimõigustega, tööelu põhimõtetega ning keskkonnaga ja korruptsioonivastase tegevusega seotud põhimõtteid.

1. Inimõigused

Oleme kohustunud järgima ülemaailmseid inimõigusi ning me ei osale inimõigusi rikkuvas tegevuses. Samuti eeldame me ka oma tarnijatelt inimõiguste austamist. Puustelli ei müü ega osta kaupu või teenuseid sellistest kohtadest, kus on täheldatud inimõigust rikkumisi.

2. Tööelu

Austame ametiühinguvabadust, õigust kollektiivläbirääkimistele ning töötamisega seotud lepinguid ja tingimusi. Töötajate ja juhtkonna suhteid hoiame hea omavahelise koostöö abil. Anname oma panuse sellele, et meie töötajad oleksid kõrgete oskustega ja et neil oleks võimalus ka oma oskusi edasi arendada. Loome oma töötajate jaoks turvalise ja meeldiva töökeskkonna, kus igaühel on võimalus oma oskusi täiendada ja oma tegevust edasi arendada. Me taunime diskrimineerimist, igasugust häirimist, tagakiusamist ja ebakorrektset kohtlemist. 

Samuti eeldame me oma koostööpartneritelt töö teostamisega seotud lepingute ja inimväärikust austavate töötamistingimuste järgimist. Me ei tee koostööd niisuguste ettevõtjatega, kelle töötajad töötavad sunniviisiliselt või ebainimlikes oludes või kes kasutavad lapstööjõudu. Samuti ei luba me oma koostööpartneritel suhtuda sallivalt diskrimineerimisse, igasugusesse häirimisse, tagakiusamisse ja ebakorrektsesse kohtlemisse.

3. Keskkond

Oleme esirinnas edasi arendamas keskkonnasäästlikku mööblitööstust. Meie eesmärk on keskkonnavastutuslik tootmisviis kogu toote elukaare ulatuses, minimeerides keskkonnamõjusid, säästes ressursse, vältides jäätmete tekkimist ja taaskasutades materjale võimalikult täpselt. Eeldame, et ka meie tarnijad kannaksid samasuguse järeleandmatusega vastutust keskkonna ees.

4. Korruptsioonivastasus

Me ei osale mitte üheski korruptsiooni vormis, kaasa arvatud väljapressimine ja altkäemaksu võtmine/andmine. Me ei anna ega võta vastu raha või mingeid kohatult suuri kingitusi või muid hüvesid, mida võib pidada sooviks avaldada mõju otsusetegemisel. Ka oma tarnijatelt eeldame me samasugust suhtumist korruptsiooni, väljapressimisse ja altkäemaksu võtmisse/andmisse.