2020_Puustelli_Miinus_Ekholm-Talas_7186_main-2

Patenteeritud & Sertifitseeritud

Puustelli Miinuse Euroopa patent

Kogu Puustelli Miinus-köögi innovatiivne mööblisüsteem koos detailidega on patenteeritud. Mööbliosade, eriti just kapi karkassikonstruktsioonide juures on mitmeid patenteeritud detaile. Survevalu ajal tehakse valmis augud karkassi ühendamiseks ning hingede, mehhanismide ja sahtliliugurite kinnitamiseks. Miinus-mööblisüsteem on globaalselt aastakümnete innovatiivseim leiutis mööblivaldkonnas.

Meie EL-s tuntud sertifikaadid

Soome päritolust rääkiv Võtmelipp /Avainlippu/

Võtmelipu sertifikaat antakse Soomes valmistatavatele toodetele või teenustele, mille kodumaisuse aste on vähemalt 50%. Puustelli tooted on kindlalt Võtmelipuga tooted, kuna nende kodumaisuse aste on kuni 85%.

FI-standardile vastav toode

Puustelli tooted vastavad standarditele, need on turvalised, vastupidavad ja kvaliteetsed. Standardi alla kuuluvaid tooteid kontrollitakse pidevalt ja kohapeal tehakse regulaarselt kontrolltestimisi. Enne mudelivalikusse võtmist tehakse uutele tooterühmadele alati ulatuslikud testid ja kontrollülevaatused.

Ehitusmaterjali heitmete klassifikatsioon M1

Miinus-köökide sisekliima mõõtmistulemused annavad M1-sisekliimaklassifikatsiooni kõrgeimast väärtusest poole puhtama tulemuse. Ka Puustelli kõige laiem materjali- ja tootevalik on klassifitseeritud juba peaaegu 100% parimasse M1-sisekliimaklassi.

 Sertifikaatit_fi_600x120.jpg

Meie rahvusvaheliselt tuntud sertifikaadid

ISO 9001 kvaliteedisüsteem

Puustelli keskendub oskustele, säästvale arengule, kvaliteedile ja usaldusväärsusele. Kvaliteedisüsteem, mille reeglitest Puustelli on kohustunud kinni pidama, on juba oma ulatuseltki ainulaadne kogu mööblitootmise valdkonnas. See hõlmab kogu Puustelli tegevust. Regulaarse kontrolli objektiks on ettevõtte kõik tegevusvaldkonnad juhtimisest kuni tootearenduse, sisseostude, tootmise, teenuste, turunduse, müügitegevuse, transpordi ja paigaldusteni välja.

ISO 14001 keskkonnaklassifikatsioon

Puustelli kuulub ka maailma tuntuima keskkonnaklassifikatsiooni alla. ISO 14001 standard näitab ettevõtte keskkonnakaitse ja säästva arengu alaseid kohustusi. Oma tegevuses püüdleme me vastutustundlike materjalihangete, tootmisviiside ja kogu tegevusega võimalikult vähese keskkonnakoormuse poole.

ISO 45001 töötervishoid ja tööohutus

Sertifikaadi abil seisab Puustelli oma töötajate eest. Lähtealuseks on tervise ja turvalisuse parandamine, töökoha riskide vähendamine ning tervislikumate ja ohutumate töötingimuste kindlustamine. Oma tegevuses paneme me rõhku töötajate koolitusele, oskustele, säästvale arengule ja usaldatavusele.

Laatujärjestelmä_fi_600x120_sertifikaatit

 

Miinus storu nosto 880x448
Miinus story

On vaid üks ja ainult üks köögimark, mida võib pidada põhjalike uuringute ja süsinikujalajälje arvutuste alusel ökoloogiliseks köögiks. See on Soomes välja töötatud Puustelli köök Miinus. Üldkasutatavaid mööblimaterjale on ökoloogilistel põhjustel kasutusest eemaldatud ehk miinustatud.

Miinus periaatteen keittiö
Põhimõtetega köök

Miinus on ökoloogilise põhimõttega köök, mis on tabanud asja tuuma. Selle väärtusteks on vastupidavus, varieeritavus, mürgivabadus, ise hooldatavus, materjalide uuskasutatavus ja taaskasutatavus. Miinus-köökide kavandamisel on loobutud täiesti traditsiooniliselt valmistatud mööbliplaatidest ja võetud nende asemele ökoloogilisemad variandid.

Less is more 694x403 nosto
Less is more

Puustelli ökoloogilise köögi arendustöö kestis tervelt neli aastat. Tähtsaim eesmärk oli vähendada mööbli tootmisel tekkivat süsinikujalajälge, arvestades seejuures kogu mööbli elukaart.

Puhtaasti paras 694x403
Lihtsalt parim

Miinus-köök on säästva arengu viimistletud lõpptulemus, mille põhialus ja rõhuasetused erinevad täiesti oma liigikaaslastest. Tähelepanu keskmes oli saada valmis võimalikult ökoloogiline ja süsinikneutraalne, säästva arengu põhimõtetele vastav köök kogu selle elukaare ulatuses.

Natural steps nosto
Natural Steps

Puustelli esialgsesse 2013. aastal välja töötatud programmi Natural Steps on lisatud 2020. aastal kompensatsiooniosa. Iga Puustelli köögi valmistamisel tekkinud süsinikujalajälje kompenseerime me keskkonnale. Asi konkretiseerub pika ajavahemiku jooksul erinevate keskkonnaasjadele spetsialiseerunud ekspertide tegevuses.

Miinus Made in Harjavalta
Made in Harjavalta

Puustelli on Soome suurim köögimööbli tootja ja Puustelli on Soome ostetuim köögimark juba 1983. aastast alates. See ei saa olla juhus. Miinus-kööke valmistatakse sealsamas Puustelli tehases Harjavaltas nagu kõiki muidki Puustelli mööbleid. Igaühele, kes kaalub köögi hankimist, toome me koduste tööde hõlbustamiseks kätte oma kõige ökoloogilisemad materjalivariandid ning viimseimad innovatsioonid.

 Kansi_moduli_ee
Ökoloogiline Köök Miinus

Ökoloogiline Köök Miinus. See kataloog pakub sulle inspireerivaid ökoloogilisi köögikomplekte ja näpunäiteid köögi planeerimise jaoks. Saad inspireerivaid ideid erinevate köögistiilide kohta, kuid pane tähele, et iga Miinus planeeritakse just vastavalt sinu soovidele.

Võta meiega ühendust

Huvitud Puustelli köökidest? Renoveerid vana kööki või ehitad uut maja? Täida vorm ja meie professionaalne müügimees võtab ühendust.
2021_Aamupala-110_880x448_web
Leia oma köögistiil
Keittiöideoita
Ideid köögi valimiseks