Puustelli laatu

Kvaliteet


Puustelli valikusse jõuavad/võetakse ainult need materjalid ja osad, mis on iga kriteeriumi järgi hinnates parimad omasuguste seas. Oluline on katkematu teabeliikumine materjali algallikast meie tootmisettevõttesse.

Me teame, kust materjalid tulevad ja kuidas need on tehtud. Oma paljude koostööpartnerite ja importijatega oleme me teinud koostööd juba aastakümneid. Usalduslikud suhted on kindlatel alustel. Me tunneme üksteist ja meie väärtusmaailmad seisavad kindlalt samade asjade eest.

M1Rakennusmateriaali

Puhta toaõhu tagamiseks ei piisa ainuüksi materjali testimisest.

Eluaseme puhas toaõhk algab konstruktsioonidest. Kodu remontimisel on tähtis arvestada seda, missuguseid pinnamaterjale tubadesse valida. M1 klass aitab kaasa valikute tegemisel. Siiski ei piisa puhta toaõhu tagamiseks ainult puhtast materjalist, vaid oluline on arvestada ka paigaldamisel kasutatavaid kinnitus- ja pinnatöötlusaineid.

Puustelli toodetest on juba üle 90% testitud ja neist igaüks kuulub M1 klassi, st parimasse sisekliimaklassi.

Toote testimine usaldati erapooletule uurimisasutusele ja saadeti sinna otse tootmisliinilt just niisugusena, nagu see Puustelli klientidelegi toimetatakse. Saasteaineid testitakse kambrimeetodil, mille abil selguvad tootest eralduvad ühendid ja nende kontsentratsioon: orgaanilised haihtuvad ühendid VOC/TVOC, ammoniaak ja formaldehüüd. M1 klassifitseeringu jaoks tehakse peale selle veel sensoorne hindamine, millega kontrollitakse seda, et tootest ei eraldu toaõhku hingamisteid ärritavaid lõhnu.

Testimisel läks vaja igast Puustelli materjalist valmistatud erineva konstruktsiooniga ust koos hingedega. Samuti testiti iga erinevast materjalist ja erineva konstruktsiooniga karkassi. Töölauaplaadid saadeti testimisele just sellisel kujul, nagu need ka kliendile toimetatakse, ja loomulikult testiti ka Puustelli mudelikomplekti kõiki massiivpuidust tööpindade puiduliike nii töötlemata puidust kui ka õlitatult.

M1 klassifitseering räägib toote puhtusest.

Siseõhu puhtuse mõõtmisel on kasutusel kolm eri klassi, millest M1 on parim. Erapooletu testimislabori tulemustel on Rakennustietosäätiö klassifitseerinud juba üle 90% Puustelli toodetest M1 klassi.

Toote valmistusviisidel on vähemalt sama suur tähtsus valmistoote vastupidavusele, turvalisusele ja puhtusele kui materjalivalikutel endil. Puustellis kindlustavad tootearenduse tugev panus, tehnika kaasaegsus ja valmistusmeetodite pidev lihvimine selle, et Puustelli tootest saab tema kasutaja jaoks vastupidav, viimistletud ja turvaline.

Puustelli köök on turvaline valik.

Tootmises ei kasutata Puustelli raskmetallisisaldusega aineid ning neid ei teki ka tootmisprotsessides. Tootmises kasutatavad liimid, mida läheb vaja uste, karkasside ja tööpindade valmistamisel, ei sisalda lisatud formaldehüüdi, Lasermeetodiga ääristatud toodete juures ei lähe liimi üldse vaja.

Massiivpuidust ja spoonist toodete pindu töötleme me looduslike õlidega või vesiemulsioonpeitside ja -lakkidega. Peale selle kaitstakse puituste pindu UV-kiirguse mõju eest lakiga, mis vähendab loodusliku valguse mõjul tekkivaid toonimuutusi.

Puustelli kvaliteet koosneb vastupidavatest ja puhastest materjalidest ja keskkonnasõbralikest tootmisviisidest visuaalset ilmet unustamata.

Avainlippu

Puustelli osalisena kampaanias Onhan siinä Avainlippu

(eesti keeles On sel ikka Võtmelipp).

 

Puustelli köögimööbel osaleb Soome Töö Liidu (Suomalaisen Työn Liitto)  ja Võtmelipuga ettevõtete kampaanias On sel ikka Võtmelipp. Kampaaniaga soovime tuletada meelde meie toodete taustal oleva kodumaise töö tähtust.

- Läksime kampaaniaga kaasa, kuna kodumaisus on olnud alati üks meie tähtsamaid väärtusi. Puustelli mööblile on antud Soomes tehtud tööst rääkiv Võtmelipp juba üle 20 aasta tagasi. Soome kvaliteedi, töö ja oskuste peale võib kindel olla. Selle poolt räägib seegi, et Puustelli köögid on olnud juba aastaid oma ala turujuhid Soomes. Kodumaise toote valimine on ka eetiline, ökoloogiline ja vastutustundlik valik, kommenteerib Juuso Korpinen.

Puustellis hoiame me igati au sees kodumaist päritolu ja Soomes olevaid töökohti. Seepärast valmistamegi me kõik Puustelli mööbliesemed oma Harjavalta tootmisettevõttes.

Võtmelipp on Soomes tehtud töö tähis.

See märk antakse tootele, mis on valmistatud Soomes. Peale selle peab olema Soomes tehtud kulutuste osa toote omahinnast, st kodumaisuse aste vähemalt 50 protsenti. Arvutamisel võetakse arvesse kõiki tootega seotud kulusid.

Kolme aasta pikkuse kampaaniaga On sel ikka Võtmelipp soovib Soome Töö Liit tõsta Võtmelipu au sisse, nii nagu see peakski olema.

- Uuringutulemused räägivad, et soomlased soovivad teha väärtustel põhinevaid valikuid. Ostuotsuse tegemise hetkel see sageli ununeb. Kampaania abil peatame kliendi ostuotsuse tegemise juures. Õpetame teda kontrollima ostmisel, kas tootel või teenusel on ikka Võtmelipp olemas. Nii aitame me kliente tegema oma väärtushinnangutele vastavaid valikuid, sõnab kampaania projektijuht Merja Mantila Soome Töö Liidust.

Võtmelipu märk on üsnagi hästi tuntud.

Soome Töö Liidu uuringute kohaselt tunneb 79 protsenti soomlastest Võtmelippu kas väga hästi või küllaltki hästi. Tuntus ettevõtjatest otsustajate hulgas on 92 protsenti. Suurem osa soomlastest (71%) on ka sel seisukohal, et Võtmelipp mõjutab positiivselt ostuotsuse tegemist.

Kampaania On sel ikka Võtmelipp on Soome Töö Liidu ja Võtmelipu ettevõtete ühine kolme aasta pikkune kampaania. Kampaania ülesanne on laiendada Võtmelipu märgi tuntust ja selle mõju ostuotsustele. www.avainlippu.fi