Natural Steps - säästva arengu programmi abil suuname oma projekte säästvama mööbli tootmise poole. Programm on meie ettevõtte strateegia elluviimise lähedane ja igapäevase juhtimise oluline osa. Teerajajana soovime tõsta oma klientide keskkonnateadlikkust ja tuua turule kõige ökoloogilisemad materjalid. Natural Steps -programmis on määratletud vastutuse eesmärgid ja meetmed kõigi meie valdkondade jaoks, millest olulisimad on vastutustundlikud hanked, ringmajandust edendav tootearendus ja süsinikuneutraalne tootmine. Eesmärgid on seotud viie ÜRO säästva arengu eesmärgiga. Oleme arvestanud oma tegevuse keskkonnamõju kuni toodete allikateni. Meie eesmärk on 2035. aastaks täiesti süsinikuneutraalne tootmine. Meie sisemine vastutuse töörühm määrab iga kuu eesmärgid ja hindab meie meetmete tõhusust. Kõige olulisem osa keskkonnamõjust tuleneb meie ostetavate materjalide valmistamisest. Meie pikad ja kindlad tarnijasuhted hõlbustavad meie koostööd jätkusuutlikuma mööblitööstuse arendamisel. 

VASTUTUSTUNDLIK TOODE VÕTAB AEGA

Puustelli kvaliteeti on usaldatud aastakümneid. Meie toodete vastupidavus on meie vastutuse nurgakivi. 2022. aastal valis kuni 70% meie tarbijaklientidest Puustelli varasema kogemuse või soovituse põhjal. Aasta-aastalt on kliendi soovitatud NPS pärast aastast kasutamist tõusnud veelgi kõrgemale kui ostuhetkel. 2022. aastal leidsid meie kliendid, et Puustelli-toodete ja köögi funktsionaalsus oli pärast aastast kasutamist väga heal tasemel.  Kogu Puustelli soovitusindeks saavutas tarbijaklientide seas 66. taseme. Meie eesmärk on hoida Puustelli NPS soovitusindeksit üle 70%. Jälgime oma klientide rahulolu pideva ja täpse NPS-i mõõtmisega,  et saaksime oma arendusmeetmed kohe täpselt õigetele asjadele suunata.

„Natural Steps -programm on konkreetne samm süsinikuneutraalse tehase suunas. Lõplike tulemuste saavutamiseks läheb vaja häid mõõdikuid, et heitmete seiret täpsemaks muuta. Oluline on välja selgitada otsesed ja kaudsed heitkogused ning arvutada kogu ettevõtte tegevuse süsiniku jalajälg“, sõnab Puustelli Group Oy tegevjuht Jussi Aine.