Puustelli on käivitanud programmi Natural Steps, millega vähendatakse Harjavalta mööblitehase mööblitootmisel tekitatud heitmeid ning millega valitud koostööpartnerid kompenseerivad pikas perspektiivis tehase tekitatud ökoloogilist jalajälge. Puustelli on kohustunud pakkuma oma klientidele CO2-neutraalset mööblit, mille keskkonnamõju ja heitmed on minimeeritud ja uuele programmile vastavalt kompenseeritud.

Puustelli programmis Natural Steps nimetatud koostööpartnerid on Ilmastokummit Oy, Puuni Oy ja John Nurmisen Säätiö. Ilmastokummit Oy istutab puid Soome ja lisab süsinikdioksiidi sidujaid, kaitstes kokkulepitud alasid järgmised sada aastat. Puuni Oy eemaldab süsinikdioksiidi atmosfäärist istutades metsa Soomes olevatele tühermaadele. Sihtasutus John Nurmisen Säätiö kaitseb Läänemerd mitme Puhta Läänemere projekti raames. Programmi Natural Steps abil on Puustelli kliimakompensatsioon vähemalt 3 800 000 kg süsinikdioksiidi aastas. Igal aastal eemaldatakse Läänemerest 32 000 kg sinivetikaid.

Natural Steps on konkreetne samm CO2-neutraalse tehase suunas. Lõplike tulemuste saavutamiseks läheb vaja häid mõõdikuid, mille abil on võimalik muuta heitmete jälgimise täpsemaks. „On tähtis selgitada välja otsesed ja kaudsed heitmed ja arvutada välja ökoloogiline jalajälg kogu ettevõtte tegevuse jaoks,“ sõnab Puustelli Group Oy tegevjuht Jussi Aine.

„Puustelli Group Oy on kohustunud vähendama oma ökoloogilist jalajälge nii, et mööblitehas oleks hiljemalt 2035. aastaks CO2-neutraalne. 2000. aastatel on teinud ettevõte nende väärtuste nimel süstemaatiliselt tööd. Märkimisväärne hüpe toimus aastal 2013, kui mitmesuguste mööbliosade materjalina hakati kasutama soome biokomposiiti. Osad on 100-protsendiliselt ringkasutatavad, taaskasutatavad ja nende formaldehüüdisisaldus on 0%.“

Kogu Puustelli tootmisprotsess on mürgivaba. Tootmises ei kasutata raskmetallisisaldusega aineid ning neid ei teki ka tootmisprotsesside käigus. Üheski tootmisjärgus ei kasutata ka formaldehüüdisisaldusega liime. Kõik pinnatöötlusained on vesiemulsioonid. Mööbli valmistamisel kasutatakse PRFC ja FSC sertifitseeritud metsadest pärit olevaid puitmaterjale.

Tootmisprotsessi käigus on hangitud energiatõhusaid seadmeid ja püütud võimalikult täpselt vähendada keskkonnakahjusid. Ostetud elekter on täielikult veejõul toodetud saastevaba elekter. Tehases on ka oma päikesejõujaam. Elektrikulu on õnnestunud vähendada umbes 10%, investeerides energiatõhusamatesse seadmetesse ja minnes üle leedvalgustusele. Soojusetootmisel põletatakse tootmisest üle jäänud puidujääke. Puustelli tootmisettevõte on kohustunud vähendama ka jäätmeid ja taaskasutama võimalikult palju materjale. Pakkematerjalide hulgas on papp tõrjunud kõrvale plastmaterjalid ja transporti optimeeritakse täpselt.

Puustelli mööblitehas asub Harjavaltas ja pakub tööd 330 inimesele.